LOMSHA TRAINING E FELILE

NAC > Events > LOMSHA TRAINING E FELILE

LOMSHA TRAINING E FELILE

 

LOMSHA TRAINING E FELILE

NAC e phethetse koetliso ea bangoli ba makhotla a puso ea libaka (CCS) ka litaba tsa LOMSHA (Lesotho Output Monitoring System for HIV and AIDS). LOMSHA ke sesiu seo NAC e se bopileng hore litsébeletso tsohle tse seng tsa booki, tse teng metseng le metsaneng ea naha, tse fanoang ke ba nang le kobá bohali, li ngolisoe. Lekala la Puso ea Libaka le Borena, ka lebaka la ho ba le mocha o hlakileng ho fihlella sechaba, ke lona leo NAC e tsóarisaneng litaba tsena le lona ‘moho le mekhatlo e ikemetseng.

 

LOMSHA e sebetsa joang na?

  • Mekhatlo ha e fihla ka hara motse, e lokela ho nka foromo ho mokhethoa oa puso ea libaka, ‘me moemeli oa mokhatlo a itlalehe hore na o tlo sebetsa joang?
  • Moemeli oa mokhatlo ha a qeta ho fana ka tsébelletso, o tlatsa foromo ebe o e khutlisetsa ho mokhethoa oa puso ea libaka.
  • Mokhethoa oa puso ea libaka eena o fana ka foromo ho mongoli oa lekhotla la puso ea libaka ka nako ea tulo.
  • Mongoli oa lekhotla la puso ea libaka o kenya litaba tse teng foromong ka hara sesiu sa LOMSHA ‘me o etsa bonnete ba hore o li romella NAC khoeli le lkhoeli.
  • Ke boikarabello ba NAC ho hlahloba litaba tsena tse tlisoang ke bangoli ba makhotla a puso ea libaka ‘me NAC e khutlela ho mekhatlo hore e lekole tsébetso ea eona le ho shebisana hore na likheo tse teng li ka katoa joang.

Ka nako e telele, ho ile ha bonahala litsébeletso tsa HIV le AIDS, tseo eseng sa booki, li sa ngolisoe. Taba ena e baka qholotso ea ho sitoa ho kala hore na mekhatlo e ntse e sebetsa joang, kae, sechabeng se sekae? Ena ke khato e kholo ntlafatsong ea litsébeletso tsa HIV le AIDS tseo eseng tsa booki.